2024.03.24 - Rusza 10 sezon 4 Pór Roku

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZYM COROCZNYM CYKLU 4 PÓR ROKU.

Wszystkie szczegóły dotyczące biegu zawarte są w regulaminie, z którymi można się zapoznać

klikając w niebieskie pole CZYTAJ WIĘCEJ.

ZGORZELECKI CYKL BIEGOWY 4 PORY ROKU - 2024
1. Nazwa biegu: Zgorzelecki Cykl Biegowy – 4 Pory Roku 2024
Cykl biegowy odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.
2. Cel imprezy: popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych, promocja miasta Zgorzelca i
regionu. Biegi integrująco-motywujące oraz sprawdzające progresję treningową dla amatorów.
3. Miejsce biegów: Zgorzelec – bieżnia stadionu tartanowego, ul. Maratońska.
Terminy biegów i godziny startu: Biegi rozegrane zostaną zawsze pod koniec każdego kwartału 2024 roku, tj.:
WIOSNA 24 marca 2024 godz. 17:00
LATO 30 czerwca 2024 – godz. 19:30
JESIEŃ 22 września 2024 – godz. 17:00
ZIMA 29 grudnia 2024 – godz. 14:00
W cyklu startujemy na odmierzonym dystansie 5000 m. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. Uczestnicy
biegów startują w czterech grupach. Oto program minutowy np. wiosennej edycji:
17:00 Bieg dla dzieci
17:10 Bieg dla amatorów (wyniki powyżej 23' / 5km)
17:45 Bieg dla średniozaawansowanych (wyniki w granicach 19'-23' / 5km)
18:20 Bieg Elity (kobiety i mężczyźni poniżej 19' / 5km)
Aby uniknąć zbędnego zamieszania w trakcie biegu (np. liczenie okrążeń, dublowanie), każdy
zawodnik lub zawodniczka może startować wyłącznie w jednym z 3 biegów, adekwatnie do prezentowanego
poziomu sportowego (przedziału czasowego).
Przeprowadzone zostaną także biegi dla dzieci. Będą się one odbywać się będą bez pomiaru
czasu, bez rywalizacji, dla zabawy. Biegi dla dzieci to 3 dystanse, a start do wszystkich będzie jednoczesny:
Przedszkolaki (do lat 6) 200m (start na torach zewnętrznych nr 5 i 6), dzieci 7-10 letnie 600m oraz 11-14
letnie 1000m (tory wewnętrzne od 1 do 3). Do ustalenia kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia.
Uczestnictwo rodziców jako wsparcie swoich maluchów jest dozwolone.
4. Organizator: Organizator: Biegowe Stowarzyszenie EDI Team Zgorzelec oraz Centrum Sportowo-
Rekreacyjne w Zgorzelcu.
Partnerzy: MONTEX Polska, Carrefour Zgorzelec, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą, Dziennik
www.zgorzelec.info Ubezpieczenia – Jakub Baranowski, KB Fizjoterapia Konrad Baranowski
Kierownik zawodów: Jacek Lenart (tel. 691 656 504)
5. Warunki uczestnictwa: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający dobry stan
zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub własnoręcznym podpisem w protokole zgłoszeniowym o
braku przeciwwskazań do biegu oraz dowód tożsamości. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 40 minut. Po tym
czasie zawodnicy przekraczający metę otrzymają jedynie honorowy 1 punkt do klasyfikacji. Zawodnik
otrzymuje tylko jeden nr startowy obowiązujący na cały cykl. Pozwoli to maksymalnie skrócić procedury
zapisów w biurze zawodów. W przypadku utracenia lub zniszczenia numeru Organizator wyda kolejny numer
startowy. Organizator nie pobiera opłaty startowej. Wcześniejsze zgłoszenia w formie elektronicznej na
adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 2 dni przed kolejnym startem podając imię, nazwisko, rocznik, przynależność
klubową, miejscowość zamieszkania. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.
Zgłoszenia indywidualne oraz weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości przy odbiorze numerów
startowych w dniu zawodów od 60 do 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego biegu.
6. Klasyfikacje i nagrody. W każdym biegu czas zawodnika lub zawodniczki przelicza się na punkty w jego
kategorii wiekowej. Do generalnej klasyfikacji indywidualnej cyklu bierze się najlepsze 3 wyniki uczestnika.
Wygrywa osoba z największą ilością punktów. W przypadku równej liczbie punktów wygrywa zawodnik
(zawodniczka) z lepszą sumą 3 czasów. Kategorie wiekowe co 1 rok. Za udział we wszystkich czterech biegach
cyklu uczestnik otrzymuje dodatkowy bonus = 3 pkt. Tabele punktowe opracowane są na podstawie
poziomu sportowego (rekordów Polski) w kategoriach wiekowych, więc zwycięzcą cyklu może zostać osoba,
która nie była 1-wsza na mecie open, ale osiągnęła bardziej wartościowy wynik w swojej kategorii wiekowej.
Nagrody rzeczowe przewidziane są tylko za osiągnięcia w całym cyklu i otrzymają je w klasyfikacji generalnej
najlepszych 10 kobiet i 10 mężczyzn. Dodatkowo także za miejsca od 1 do 3 kobiet i mężczyzn puchary od
Burmistrza Miasta Zgorzelec. Przewiduje się nagrody niespodzianki.
Wręczenie nagród w całym cyklu nastąpi po ostatnim biegu. Szczegóły w grudniu na www.editeam.pl
7. Dodatkowo w ramach tego cyklu odbędą się wewnętrzne Mistrzostwa EDI Team Zgorzelec im. Piotra
Dziedzica, pod patronatem MONTEX Polska. Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty z najszybszych 2
spośród 4 biegów cyklu 2024 roku.. Przy równej liczbie punktów wygrywa szybszy zawodnik (zawodniczka).
Nagradzamy najlepsze „szóstki” w tej klasyfikacji.
Uczestnictwo klubowiczów w tej rywalizacji OBOWIĄZKOWE 🙂
8. Postanowienia końcowe: Wyniki każdego biegu publikowane będą na stronie organizatora
www.editeam.pl Numer startowy podczas biegu musi być przypięty z przodu na piersiach. Niedopuszczalne
jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy startują na
własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez
organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustaleń służb porządkowych. Organizator
zapewnia damską i męską szatnię z natryskami do dyspozycji zawodników i zawodniczek. Organizator nie
odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione zarówno przed, w trakcie jak i po imprezie.
Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. W sprawach nie
objętych Regulaminem – interpretacja należy do Organizatora.
Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
Zapraszamy w imieniu EDI Team Zgorzelec
✅ 4 Pory Roku - Zgorzelecki Cykl Biegowy 2024 - sezon 10 - zadanie dofinansowane z budżetu Gminy
Miejskiej Zgorzelec