2020.09.03 - Zapraszamy na bieg w Görlitz

2. AOK PLUS – Bieg Firmowy Görlitz - Zgorzelec 16.09.2020
Organizator: Europamarthon Görlitz – Zgorzelec e.V.
Partner: AOK Plus Görlitz
Start / Meta: Stadion der Freundschaft, Zittauer-Str. 88, 02827 Görlitz
Start: Godzina: 17.45 Panie / 17.55 Mixed / 18.05 Panowie
Trasa: 6 km bieg okrężny: Stadion – droga rowerowa nad Nysą –
Dr. Karlbaum – Alle - Blockhausstr. – Goethestr. – Zittauerstr. –
Inselweg- runda wokół kąpieliska Volksbad - Stadion
Patrz na mapkę trasy
Uprawnione Firmy, szkoły wyższe, stowarzyszenia oraz inne organizacje.
do startu są: Drużyna składa się z 3 do 5 zawodników. W zespole mogą być same panie, sami panowie lub zespół może stanowić miks z dowolnym podziałem na panie i panów. Firmowa drużyna może stworzyć dowolną liczbę podgrup swojej firmy. Uprawnione do startu są osoby z rocznika 2004 i starsze.
Opłata startowa: Opłata startowa wynosi 13,00 € od każdego uczestnika.
Płatność dokonywana jest poprzez rejestrację online, na rachunek po zawodach.
Zgłoszenie: Rejestracja odbywa się wyłącznie online na stronie internetowej Organizatora www.europamarathon.de za pośrednictwem portalu RaceResult do dnia 11.09.2020 do godz.19.00
Firmy z Polski mogą zapłacić opłatę startową gotówką w Euro w dniu zawodów, po wcześniejszym zgłoszeniu online.
Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów tj. 16.09.2020 w godz. 15.00 – 17.00 za dodatkową opłatą w wysokości 3,00 €.
Wydawanie akcesoriów startowych od godz. 15.00
Każda drużyna wyznacza lidera, który zgłasza swoją drużynę.
Lider informuje o warunkach uczestnictwa oraz o zrzeczeniu się
odpowiedzialności cywilnej.
Klasyfikacja: Kryterium oceny zespołu jest całkowity czas łączny podzielony przez wszystkich zawodników z danej drużyny. Ocena jest w trzech kategoriach:
3 najszybsze męskie zespoły
3 najszybsze żeńskie zespoły
3 najszybsze drużyny mieszane
Najstarszy zawodnik
Najstarsza zawodniczka
Nagrody: Dyplomy dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach.
Medale dla wszystkich startujących.
Możliwość wydrukowania dyplomu online od dnia 18.09.2020
Pomiar czasu: Pomiar czasu odbędzie się za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.
Prezentacja: Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną prezentacja firm w tym roku nie odbędzie się.
Dojazd: Droga B99. Przed stadionem jest duża ilość miejsc parkingowych.
Zrzeczenie się Podczas rejestracji lider drużyny potwierdza warunki uczestnictwa odpowiedzialności w biegu wszystkich członów swojego zespołu. Organizator, jego przedstawiciele i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za jakiekolwiek szkody
lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać na Biegu Firmowym lub na After-Run-Party. Organizator wyraźnie wskazuje, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie będą pokrywane koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.
Lider drużyny potwierdza, że każdy jego zawodnik / zawodniczka jest w dobrym stanie zdrowia, aby uczestniczyć w Biegu Firmowym.
Lider zespołu potwierdza, że wszystkie dane swojego zespołu są prawidłowe.
Numery startowe nie mogą być przekazane innym osobom. Opuszczenie wyznaczonej trasy biegu oraz wszelkie manipulacje numerami startowymi prowadzą o dyskwalifikacji całego zespołu. Ponadto żadnemu zawodnikowi nie może towarzyszyć kolega lub znajomy na innym sprzęcie sportowym, co mogłoby doprowadzić do zwiększenia prędkości startującego zawodnika.
Organizator może odwołać zawody z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Organizator zastrzega możliwość ponownego wyznaczenia terminu zawodów.
Zdjęcia Uczestnik zawodów wyraża zgodę na publikacje zdjęć, filmów i nagrań przez siebie zrobionych lub przez inne osoby w celu promowania wydarzenia Biegu Firmowego bez możliwości ubiegania się o finansowe gratyfikacje.
Ochrona danych osobowych. Udostępnione przez Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w Biegu Firmowym. Nie zostaną one przekazane osobom trzecim.
Kontakt: Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V.,
Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz
Tel.: 0049 (0) 3581 667800,
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierownik zawodów: Jörg Fiedler, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Mobil: 0176 64449263
Detlef Lübeck, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Mobil: 0163 8727923