2019.09.18 - 1. AOK PLUS – Bieg Firmowy Görlitz - Zgorzelec

1. AOK PLUS – Bieg Firmowy Görlitz - Zgorzelec 18.09.2019

Organizator: Europamarthon Görlitz – Zgorzelec e.V.

Partner: AOK Plus Görlitz

Start / Meta: Stadion der Freundschaft, Zittauer-Str. 88, 02827 Görlitz

Start: Godzina 18.30

Zgłoszenia do biegu : TUTAJ 

Trasa: 6 km bieg okrężny: Stadion – droga rowerowa nad Nysą – Dr. Karlbaum – Alle - Blockhausstr. – Goethestr. – Zittauerstr. – Inselweg- runda wokół kąpieliska Volksbad - Stadion

KLIKNIJ I SPRAWDŹ TRASĘ

Uprawnione Firmy, szkoły wyższe, stowarzyszenia oraz inne organizacje. do startu są: Drużyna składa się maksymalnie z 5 zawodników. W zespole mogą być same panie, sami panowie lub zespół może utworzyć mix z dowolnym podziałem na panie i panów. Firmowa drużyna może stworzyć dowolną liczbę podgrup swojej firmy. Uprawnione do startu są osoby z rocznika 2003 i starsze.

Opłata startowa: Opłata startowa wynosi 12,00 € od każdego uczestnika. Płatność dokonywana jest poprzez rejestrację online.

Zgłoszenie: Rejestracja odbywa się wyłącznie online na stronie internetowej Organizatora www.europamarathon.de za pośrednictwem portalu RaceResult do dnia 16.09.2019 do godz.19.00 Firmy z Polski mogą zapłacić opłatę startową gotówką w Euro w dniu zawodów, po wcześniejszym zgłoszeniu online.

Zgłoszenia po terminie przyjmowane będą na miejscu w dniu zawodów tj. 18.09.2019 w godz. 15.00 – 17.30 za dodatkową opłatą w wysokości 3€

Wydawanie akcesoriów startowych od godz. 15.00

Nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej, jeżeli biegacz /biegaczka zrezygnuje ze startu, obojętnie z jakiego powodu.

Każda drużyna wyznacza lidera, który zgłasza swoją drużynę. Lider informuje o warunkach uczestnictwa oraz o zrzeczeniu się odpowiedzialności cywilnej.

Klasyfikacja: Trzy najlepsze czasy z danej drużyny zostaną zsumowane w czas łączny, który jest kryterium w ocenie zespołu. Ocena jest w trzech kategoriach:

3 najszybsze męskie zespoły 3 najszybsze żeńskie zespoły 3 najszybsze drużyny mieszane Najstarszy zawodnik Najstarsza zawodniczka

Nagrody: Dyplomy dla trzech pierwszych drużyn w poszczególnych kategoriach. Medale dla wszystkich startujących.

Pomiar czasu: Pomiar czasu odbędzie się za pomocą własnych urządzeń pomiarowych.

Prezentacja: Bieg Firmowy daje możliwość zaprezentowania się na stoisku reklamowym startującym firmom.W tym celu należy się zarejestrować: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zostanie wówczas opłata stoiskowa.

Dojazd: Droga B99. Przed stadionem jest duża ilość miejsc parkingowych.

Podczas rejestracji lider drużyny potwierdza warunki uczestnictwa w biegu wszystkich osób swojego zespołu. Organizator, jego przedstawiciele ludności cywilnej i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub obrażenia jakiegokolwiek rodzaju, które mogą powstać na Biegu Firmowym lub na After-Run-Party. Organizator wyraźnie wskazuje, że każdy uczestnik musi posiadać wystarczające ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ nie będą pokrywane koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego.

Lider drużyny potwierdza, że każdy jego zawodnik / zawodniczka jest w dobrym stanie zdrowia, aby uczestniczyć w Biegu Firmowym.

Lider zespołu potwierdza, że wszystkie dane swojego zespołu są prawidłowe. Numery startowe nie mogą być przekazane innym osobom. Opuszczenie wyznaczonej trasy biegu oraz wszelkie manipulacje numerami startowymi prowadzą o dyskwalifikacji całego zespołu. Ponadto żadnemu zawodnikowi nie może towarzyszyć kolega lub znajomy na innym sprzęcie sportowym, co mogłoby doprowadzić do zwiększenia prędkości startującego zawodnika.

Organizator może odwołać zawody z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Organizator zastrzega możliwość ponownego wyznaczenia terminu zawodów.

Zezwolenie Uczestnik zawodów wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych podczas na zdjęcia: rejestracji, publikacje zdjęć, filmów i nagrań przez siebie zrobionych lub przez inne osoby w celu promowania wydarzenia Biegu Firmowego bez możliwości ubiegania się o finansowe gratyfikacje.

Ochrona Udostępnione przez Państwa dane zostaną wykorzystane tylko w Biegu danych Firmowym. Nie zostaną one przekazane osobom trzecim. osobowych

Kontakt: Europamarathon Görlitz-Zgorzelec e.V., Elisabethstr. 42/43, 02826 Görlitz Tel.: 0049 (0) 3581 667800, E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik zawodów: Jörg Fiedler, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Mobil: 0177 64449263

Koordynator stoisk reklamowych: Detlef Lübeck, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Mobil: 0163 8727923

Koordynator sponsoringu: Norbert Wege, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Mobil: 0170 7355783

Koordynator pomiaru czasu: Peter Nedwidek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Mobil: 0152 29553870